September - Oktober 2006

Vandring med Backstugans Vänner, Upphärad den 21 oktober.


Vandringen gick först till skålgroparna vid Frälsegården.


Närbild av skålgropar.


Vi gjorde en vandring till granen Fredrik vid järnvägsspåret mellan Prässebo och Upphärad.
Här intog vi vårt medhavda kaffe medan ett tåg passerade.


Granen Fredrik är lokförarnas speciella kultgran som växer alldeles intill järnvägsspåret
vid elstolpe nr 40 mellan Upphärad och Prässebo.
Granen Fredrik planterades av en rallare som hette Fredrik. Han var med och byggde järnvägen.
Men det var något mystiskt med granen. Den växte inte. 100 år gammal var den knappt en meter
hög. Lokförarna hade uppmärksammat granen. De tutade till hälsning när de åkte förbi om det
så var mitt i natten och snart hade Fredrik blivit deras skyddssymbol.

Giftbesprutningen av sly, längs järnvägen under 70-talet, hade underligt nog en gynnsam effekt
på Fredrik för plötsligt började granen att växa och var 1983 ca 180 cm. Då hade
giftbesprutningen förbjudits och ersatts av mekanisk röjning. Röjningskillen kände inte till
Fredrik utan råkade slå av granen på mitten.
Det blev stor sorg bland lokförarna och en dödsannons sattes in i SJ:s personaltidning.
År 1985 var det en lokförare som planterade en ny granplanta, Fredrik II, brevid den gamla.
Men till allas förvåning hade Fredrik I klarat sig och började växa. Så nu växer de båda
granarna sida vid sida till höger om banvallen om man kommer från Upphäradshållet.

Den 9 oktober 2004 fyllde Bergslagsbanan 125 år. Då kördes ett jubileumståg med ånglok från
Göteborg till Åmål. Ett 25-minuters upphåll gjordes då vid Fredrik. En minnestavla monterad
på två järnvägsrälsar avtäcktes, ett högtidligt tal hölls och ångloket visslade.

Texten på tavlan är:
"Den lilla granen Fredrik planterades av en rallare vid banans byggande 1873.
Sedan dess har generationer av lokförare hälsat på honom för att få en fortsatt lycka på färden.
Detta minnesmärke restes vid BJ 125-årsjubeleum 2004.
"


Den 10 oktober besökte vi Alingsås. Vi fick en guidad tur med Sture Björnsson. Bilden en afton vid Mjörn med terasshus i Kvarnbacken i bakgrunden.
Lights in Alingsås
Ledande ljusdesigners från hela världen kommer för att pryda staden Alingsås. Olika miljöer blir föremål för konstfulla utsmyckningar till glädje i höstmörkret.
På bilden Rådhuset.
Brunos Garvaregård.
Café-kväll.
Biografen Saga.
Sparbankens baksida.
Den 23 september åkte jag till Vålådalen med Vårgårda Fotoklubb.
Lavskrika vid Nulltjärn.
Den 17 september gjorde jag en roddtur på Vanderydsvattnet tillsammans med Maj. Här rastar vi på Söudden.
Kvälssolen skiner på stranden.
Här går vi iland i vassen. På andra sidan sjön syns Råhagen.
Blå timmen.
Tillbaka