2007-08-06. Vandring med Hålanda Hembygdsförening.


Kafferast.


Grönån..
Rester efter kvarn.

20070811. Vandring längs Slereboån.


Gäddevadsfallet.