2007-07-15. Utflykt till Björkåsparken i Vargön, Stockedalen i Risveden samt Prästebergen Lilla Edet.


Villa Björkås i Vargön.


Björkåsparken Vargön.


Björkåsparken Vargön.


Utflykt med Hålanda hembygdsförening till gamla sågen i Stockedalen, Risveden.


Kafferast vi torpet Hagen.


Torpet Hagen.


Lilla Edet från Prässebergen.


Utsikt över Göta älv norr om Lilla Edet. Vid älvkanten ligger Motel Rasta.


Göta älv.


Norra infarten till Lilla Edet från E45.


Göta älv norr om Lilla Edet. I bakgrunden skymtar man tornet på Hjärtums kyrka